12.000.000 đ
1cặp sam
90.000 đ
3
Bọ con ame lai
180.000 đ
6
6 cá betta